Welcome to Farteskyss!

Velg alternativ for pålogging:

Elev
Velg dette alternativet dersom du er elev og skal søke skoleskyss, eller for å sjekke status på en eksisterende søknad.

Administrere
Velg dette alternativet dersom du jobber med skoleskyss i det offentlige, eller er en ruteoperatør.

Bruksvilkår